השירותים שלנו

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס. קלאצי קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

משתמשים
לייקים
שיתופים
פרסים

הצוות המקצועי שלנו

2 .פגישות ליווי
תכנים )נתון לשינויים בהתאמה למועמד, נושא יכול להימשך על פני מספר פגישות(
• כתיבה / שיפור קורות חיים
• אימון והכוונה : "לדבר את עצמי" , הערך המקצועי שלי
• הכרות עם מאפייניו הייחודיים של שוק ההייטק על תפקידיו השונים
• מיפוי יכולות המועמד והתאמתם לצרכי ההייטק
• הכנה לראיונות עבודה בדגש על החלק של התאמה פרסונלית לארגון )סימולציות(
• הכנה לראיונות עבודה בדגש על התאמה מקצועית לארגון )הסבר מפורט ו סימולציות(
• הפעלת מתודות שונות לחיפוש משר ות מתאימ ות וקישור למעסיקים פוטנציאלים
פורמט :
• פגישה עד שעה
• תדירות – בהתאם להתקדמות בתהליך ובהתאם לצורך
• בין הפגישות – תקשורת במייל ובטלפון לפי הצורך
3 .ליווי לאחר ההשמה
• של העובד ושל המעסיק בפורמט שיקבע במשותף
• תקופה מומלצת : 3 חודשים )מעבר לכך בהתאם לצורך(